Μελέτες

Μελετες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη και την επίβλεψη οποιουδήποτε κτιριακού έργου από την μέτρηση του οικοπέδου σας, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του κτιρίου σας, περιλαμβάνοντας την σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών, και την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και βεβαιώσεων, για την πληρότητα του φακέλου της αίτησης έκδοσης οικοδομικής αδείας.
Η πολυετής λειτουργία της επιχείρησης μας, εγγυάται την σωστή και πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών μας.