Ενεργειακά

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Υποκατηγορίες

  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις

    Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Νόμου 3661/2008 (Με το άρθρο 10 του Νόμου 3851/2010 & με το άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010) εφαρμόζεται πλέον ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) σύμφωνα με τον οποίο πιστοποιούνται ενεργειακοί επιθεωρητές για τον έλεγχο και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

    Το Γραφείο μας έχει λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση για τον έλεγχο και την επιθεώρηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και μπορεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).