Σχεδίαση

Σχεδιαση

Αναλαμβάνουμε την σχεδίαση για κάθε είδους έργο που απαιτείται κατά την διαδικασία της μελέτης μιας κατασκευής.
Η σχεδιαστική μας εμπειρία καλύπτει όλο το φάσμα των σχεδίων που χρειάζεται μια σύγχρονη κατασκευή τόσο σε δισδιάστατη (2D)  όσο και σε τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση.
Συγκεκριμένα:

  • Αρχιτεκτονικά
  • Στατικά
  • Περιβαντολογικά
  • Φωτορεαλιστικά